รายละเอียดการแสดง

การแสดงกลองยาวเฉพาะนักดนตรี

 • นักดนตรี 4 คน ราคา 4,000 บาท
 • นักดนตรี 6 คน ราคา 5,000 บาท
 • นักดนตรี 8 คน ราคา 6,000 บาท
 • นักดนตรี 10 คน ราคา 6,500 บาท
 • นักดนตรี 12 คน ราคา 7,500 บาท
 • นักดนตรี 14 คน ราคา 8,500 บาท
 • นักดนตรี 16 คน ราคา 9,000 บาท
 • นักดนตรี 18 คน ราคา 10,000 บาท
 • นักดนตรี 20 คน ราคา 12,000 บาท

การแสดงกลองยาวพร้อมนางรำ

 • นักดนตรี 4 คน นางรำ 2 คน ราคา 5,000 บาท
 • นักดนตรี 6 คน นางรำ 2 คน ราคา 6,000 บาท
 • นักดนตรี 4 คน นางรำ 4 คน ราคา 7,000 บาท
 • นักดนตรี 6 คน นางรำ 4 คน ราคา 8,000 บาท
 • นักดนตรี 8 คน นางรำ 4 คน ราคา 9,000 บาท
 • นักดนตรี 10 คน นางรำ 6 คน ราคา 12,000 บาท
 • นักดนตรี 10 คน นางรำ 6 คน ราคา 12,000 บาท
 • นักดนตรี 12 คน นางรำ 6 คน ราคา 13,000 บาท
 • นักดนตรี 16 คน นางรำ 8 คน ราคา 18,000 บาท

หมายเหตุเงื่อนไขในการแสดง

 • ราคานี้เป็นราคาที่แสดงใน กรุงเทพ
 • ราคานี้เป็นราคาไม่ตรงช่วงเทศกาล
 • ราคานี้รวมค่าการเดินทั้งหมดแล้ว ต่างจังหวัดมีค่าเดินทางเพิ่ม
 • หากลูกค้าต้องการหักภาษี ทางเราขอบวกเพิ่มจากราคาที่แจ้ง
 • นักแสดงไปถึงก่อนอย่างน้อย 45 นาที
 • ผู้จ้างเตรียมอาหารและน้ำให้นักแสดง 1 มื้อก่อนเริ่มงานหากไม่สะดวกสามารถเปลี่ยนเป็นเงินให้ทีมงานจัดหาเองได้ โดยนักแสดง1 คน / 100 บาท
 • หากเพิ่มเครื่องขยายเสียงมีค่าบริการเพิ่ม 1500 บาท
 • งานบวชการแสดงจะแห่ 3 รอบโบถส์ หากให้แห่จากที่อื่นมีค่าบริการเพิ่ม
 • หากมีการเดินขยวนหรือเดินแห่งซึ่งมีระยะทางไกลมีค่าบริการเพิ่ม